Secunda Outreach February 2023

The outreach was very successful. We visited 22 schools and one church. The CYPSA Team gave testimony about using of drugs and the word of God was preached. In most schools the principals said to come again because they needed this massage. All in all everything went well.

Umbiko ngohambo lwe Thimba lomphakathi okhathazekile lease Secunda kusukela ngomhla ka 20 kuze kube ngomhla ka 23 enyangeni ka February. Kwahamba kahle kakhulu ngoba savakashela izikole esingu 22 nebandla elilodwa.Ithimba lanikeza ngobufakazi balo maqondana nokusebenzisa izidakamizwa kwaphinda kwakhulunywa nangezwi likaNkulunkulu.

Ezikoleni eziningi Othisha bacela ukuthi ithimba libuye futhi ngoba umbiko ofana nalona uyadingeka. Konke kwahamba kahle kakhulu.

ACTION – Hate Speech Bill Template for Individuals – Deadline 13.00pm Thursday 25 May 2023

Download, sign and submit to register your opposition to the proposed Hate Speech Bill! Click Download to access the word...
MORE DETAILS

CYPSA SUBMISSION TO PARLIAMENT: “HATE SPEECH”BILL

Prevention and Combating of Hate Crimes and Hate Speech Bill [B9B – 2018] RE: Proposed Prevention and Combating of Hate...
MORE DETAILS

What is the “Hate Speech Bill?

Watch the videos below on Governments proposed "Hate Speech Bill https://youtu.be/3-QZu7b0yWo?list=PLpdoSuUAU_7B9CWBgkTOErQwLV-RDt41F Part 1 Wide Definition of Hate Speech https://youtu.be/Xs4iTKdCLOc?list=PLpdoSuUAU_7B9CWBgkTOErQwLV-RDt41F Part...
MORE DETAILS