Secunda Outreach February 2023

The outreach was very successful. We visited 22 schools and one church. The CYPSA Team gave testimony about using of drugs and the word of God was preached. In most schools the principals said to come again because they needed this massage. All in all everything went well.

Umbiko ngohambo lwe Thimba lomphakathi okhathazekile lease Secunda kusukela ngomhla ka 20 kuze kube ngomhla ka 23 enyangeni ka February. Kwahamba kahle kakhulu ngoba savakashela izikole esingu 22 nebandla elilodwa.Ithimba lanikeza ngobufakazi balo maqondana nokusebenzisa izidakamizwa kwaphinda kwakhulunywa nangezwi likaNkulunkulu.

Ezikoleni eziningi Othisha bacela ukuthi ithimba libuye futhi ngoba umbiko ofana nalona uyadingeka. Konke kwahamba kahle kakhulu.